E-Liste tilbyr tjenester i henhold til byggherreforskriften § 15. Forskriften pålegger byggherrer å føre elektroniske oversiktslister, også kjent som mannskapslister, over alle som besøker bygge- og anleggsplasser. Det er utbyggers oppgave å kontrollere og oppdatere...

les mer